Taliesin Performances - A Crawl Down The Ogre: Mountaineering talk by Doug Scott CBE

Overview:

'A Crawl Down The Ogre' 

Cyflwyniad am Fynydda gan Doug Scott CBE

Y 40fed daith yng Nghymru

Bydd y mynyddwr Doug Scott CBE, yn adrodd stori enwog o’i daith o frig ‘The Ogre’ yn Karakoru, Pacistan, ar ôl iddo’i ddringo gyda Sir Chris Bonington am y tro cyntaf yn 1977. Mae ‘The Ogre’ bellach yn cael ei gydnabod yn un o’r mynyddoedd mwyaf anodd yn y byd i’w ddringo. Bu ugain ymgais bellach i’w ddringo, cyn iddo gael ei ddringo o’r diwedd bedair blynedd ar hugain yn ddiweddarach.

Mae’r stori arwrol hon am ddringo heriol a goroesi bellach yn rhan o lên gwerin mynydda. Aeth rhywbeth o’i le ar abseil ychydig yn is na chopa’r mynydd. Trawodd Doug y graig, collodd ei sbectol a’i fwyell iâ a stopiodd, gan hongian ar ddiwedd y rhaff a’i ddwy goes wedi’u torri ychydig uwchben y pigwrn. Ar ôl treulio noson ar wely o eira yn tylino’u traed i osgoi ewinrhew, aeth Chris yn ei flaen a rhybuddio aelodau o’r tîm cyrch, Mo Anthoine a Clive Rowland. Yn ystod yr wyth diwrnod canlynol, gyda chymorth anhunanol Mo a Clive, fe deithion nhw drwy storm pum diwrnod i’r rhewlif ac i ddiogelwch. Torrodd Chris nifer o’i asennau ar y daith ar ôl abseilio oddi ar ddiwedd y rhaff, ac yn ddiweddarach aeth yn sâl gyda niwmonia.

Ar ôl aros am bum diwrnod am gludwyr elorwely, cyrhaeddodd wyth o wŷr y bryniau Balti i gario Doug am dri diwrnod i lawr y rhewlif at bentref Askoli. Hedfanodd hofrennydd i mewn ac allan o Skardu, ac i roi halen ar y briw, glaniodd yr hofrennydd yng nghanol creigiau, yn bell o’r safle glanio ond heb beri mwy o anaf i’r teithwyr. Roedd yn rhaid aros saith diwrnod yn ychwanegol cyn bod modd dod o hyd i hofrennydd arall i gasglu Chris.

Ar ôl hyn, bu Doug yn ymweld â Phacistan ar chwe achlysur arall i ddringo Broad Peak a K2 ac felly roedd modd iddo dalu’n ôl am y cymorth a gafodd gan bobl Balti, Askoli. Gosododd system ddŵr glân yn ei lle, a bu lleihad o 50% yng nghyfradd marwolaethau plant a oedd yn marw yn bennaf o enteritis yn flaenorol. Magodd hyn yr hyder ynddo i sefydlu 40 prosiect yn y pen draw mewn ardaloedd anghysbell, Nepal gwledig - Gorsafoedd Iechyd, Ysgolion a Llochesi Achub - gyda’i elusen Community Action Nepal.

Difrodwyd neu dinistriwyd y mwyafrif o brosiectau CAN yn ystod daeargrynfeydd Nepal yn 2015. Bydd Doug yn diweddaru’r gynulleidfa ynglŷn â’r cynnydd a wnaed wrth ailadeiladu rhai o’r prosiectau ac adfywio’r cymunedau a wasanaethir gan CAN.

Bydd elw o’r cyflwyniad yn mynd at gefnogi gwaith Community Action Nepal. Bydd printiau mynydd wedi eu fframio a nwyddau Napalese ar werth. Bydd Doug hefyd yn llofnodi copïau o’i hunangofiant ‘Up and About’, sydd wedi ennill sawl gwobr.

Nos Sadwrn 4 Tachwedd 7.30yh

 

Spice_logo.jpg

Dates and Times:

Sad 4th Tac

7.30yh

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 15
Under 18's:£ 12
Full time students:£ 12
Senr.Citizens:£ 12
Other Conc.:£ 12

View Preview:

Dychwelyd I Archebu Blaenorol Nesaf